Contact:

  • dergi@milliyetcilikarastirmalari.com 
  • editor@milliyetcilikarastirmalari.com