1. Yayınlanması istenen makalenin belirlenen yazım kuralları çerçevesinde yazılmış olması şarttır. İmla ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.

  2. Yayınlanması için gönderilen makaleler incelenmek üzere hakemlere gönderilir.

  3. Hakemlerden gelen raporlar incelenerek makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir. 

  4. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler yazarlarına geri gönderilir. İstenen sürede geri dönmeyen yazarların çalışmaları yayından düşürülür.

  5. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanır.