• Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makalelerin telif hakları (sonraki yayın ve/veya çeviriyi yetkilendirme hakları dahil) yazarlara ait olup, ilk yayımlama hakkını Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'ne verir.
  • Dergide yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez.  
  • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'nde yer alan materyaller, yayının/dağıtımın ücretsiz olması ve derginin kaynak olarak açık şekilde belirtilmesi şartıyla elektronik veya başka herhangi bir yolla serbestçe dağıtılabilir (Bkz. Lisans Şartları). Ancak, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan hiçbir yayında hiçbir makale yeniden basılamaz.
  • Yazar(lar) makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal ve etik izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt eder. (Başvuruda onay alınır) 
  • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makalelerde ifade edilen herhangi bir olgusal yanlışlık veya görüş yazarın kendisine aittir ve dergimizin bilgi, görüş veya bakış açısını yansıtmayabilir. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder. (Başvuruda onay alınır)