• Makalelerin, Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, yazar (lar) makalenin Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0)'in denetiminde lisanslı olacağını kabul eder. CC BY-NC 4.0 lisansının ayrıntıları için lütfen bakınız: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr
  • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makalelerin telif hakları (sonraki yayın ve veya çeviriyi yetkilendirme hakları dahil) yazarlara aittir. Dergide yer alan materyaller, yayının / dağıtımın ücretsiz olması ve derginin kaynak olarak açık şekilde belirtilmesi edilmesi şartıyla elektronik veya başka herhangi bir yolla serbestçe dağıtılabilir. Ancak, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan hiçbir yayında hiçbir makale yeniden basılamaz.
  • Dergide yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez. 
  • Yazar(lar) makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal ve etik izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt eder. 
  • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makalelerde ifade edilen herhangi bir olgusal yanlışlık veya görüş yazarın kendisine aittir ve dergimizin bilgi, görüş veya bakış açısını yansıtmayabilir. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder. 
  • Dergiye makale yükleme esnasında yukarıda belirtilen şartların kabul edildiğine dair onay alınmaktadır.